Best Ping Around China, Hong Kong

Find Starbound servers with the best ping (latency) around China, Hong Kong.

Rank Server Players Status Tags
28
0 / 4
57
0 / 4
167
0 / 4
92
0 / 4
226
0 / 8
64
0 / 4
108
0 / 4
63
0 / 4
95
0 / 4
200
0 / 8
25
Starbound Thailand
0 / 12 Vanilla
26
0 / 12
58
0 / 4
68
0 / 8
94
0 / 4
172
3 / 4
240
0 / 8
258
0 / 8
124
0 / 4
193
0 / 4
246
0 / 4
260
0 / 8
196
0 / 4
117
0 / 4
160
0 / 4